20 najdôležitejších zmien v pravidlách cestnej premávky

11.11.2011 00:00

 

 

·  Alkohol – Ak sa vodič odmietne podrobiť dychovej skúške, alebo mu namerajú viac ako 1 promile, môže ísť na rok do väzenia. Ak sa to stane viac ako 3 krát, o vodičský preukaz príde doživotne.

·  Odobratie vodičského preukazu – Ak vodič v priebehu piatich rokov 3 krát spôsobí nehodu alebo 2 krát nafúka, príde o vodičský preukaz. Pre jeho získanie bude musieť absolvovať autoškolu a skúšky, prípadne podstúpiť aj vyšetrenia.

·  17 roční vodiči – Aj mladiství budú môcť viesť motorové vozidlo, ale len v sprievode vodiča s minimálne 10 ročnou praxou.

·  Prednosť v jazde – Pri odbočovaní z vedľajšej cesty bude možné spomaliť autá na hlavnej ceste, nesmie však dôjsť k zmene ich rýchlosti a smeru jazdy.

·  Bezpečná vzdialenosť – Bude sa rátať v sekundách. Pri osobných autách to budú 2 sekundy a pri nákladných autách 3 sekundy. 

·  Vyšetrenie – Ak u vodiča zistia prítomnosť alkoholu, bude musieť absolvovať vyšetrenie, či nie je závislý.

·  Preskúšanie – Ak v priebehu roka bude mať vodič 3 závažné porušenia predpisov (pokuta nad 60,- €), bude musieť absolvovať doškoľovací kurz, preskúšanie, lekárske a psychologické vyšetrenie.

·  Priechod pre chodcov – Zastaviť na priechode bude možné len v nevyhnutných prípadoch.

·  Cyklisti – Budú mať pri odbočovaní jednoznačnú prednosť.

·  Sneh a ľad bude potrebné pred jazdou z automobilu kompletne odstrániť.

·  Ohrozenie chodca alebo cyklistu na priechode bude patriť medzi závažné porušenia predpisov.

·  Električka už nebude povinná dať prednosť chodcovi na priechode.

·  Závažným porušením predpisov NEBUDE prekročenie rýchlosti do 20 km/h v obci a 30 km/h mimo obce.

·  Vodičský preukaz bude možné aj fiktívne. Vodič ho následne bude musieť odovzdať do týždňa na príslušnom inšpektoráte.

·  Vodiči nad 65 rokov budú musieť podstúpiť lekárske prehliadky každých 5 rokov.

·  Parkovanie na chodníkoch pri ponechaní 1,5 metrovej voľnej šírky už nebude možné v zónach, kde je státie zakázané alebo regulované (najmä v   centrách miest).

·  Nový vodičský preukaz budú môcť vystaviť aj v zahraničí.

·  Skúšku z jazdy v autoškole bude môcť absolvovať len ten, kto už prospel na autocvičisku.

·  Polícia vyradí z evidencie vozidlá, o ktorých majitelia do konca roku 2012 predložia čestné vyhlásenie, že už neexistujú.

·  Údaje o dopravných nehodách pôjdu automaticky aj zdravotným poisťovniam, aby pri zraneniach mohli ľahšie posúdiť nárok na úhradu.