Ako funguje spojka Haldex?

11.11.2011 00:00

 

Slovo Haldex sa v poslednej dobe skloňuje pomerne často a používané je mnohými automobilkami. Samotné slovo Haldex je chránená značka firmy Haldex AB, Ladskrona (Švédsko). Čo to teda ten Hladex je a ako funguje?

 

Spojka Haldex je elektronicky riadená viaclamelová spojka. Rozdelenie hnacej sily na nápravy sa uskutočňuje variabilne a zahŕňa aj rôzne stavy vozidla. Jej snahou je rozdeľovať čo najviac hnacej sily na nápravu s lepšou trakciou. Vstup je prepojený s pohonom kolies prednej nápravy a výstup smeruje k pohonu zadných kolies. O tom, aký podiel krútiaceho momentu prenesie spojka ku kolesám zadnej nápravy rozhoduje tlak oleja v uzatvorenom bloku spojky. Pri jazde po ceste s dobrou adhéziou sa prakticky celý krútiaci moment prenáša iba na prednú nápravu. Akonáhle nastane preklz kolies na prednej náprave, spojka sa zopne. Stačí aby sa hriadeľ vedúci z prednej nápravy otáčal o viac ako ¼ otáčky rýchlejšie oproti výstupnému hriadeľu vedúcemu k zadnej náprave. Zmenu rozloženia krútiaceho momentu vodič takmer nespozná.

ystém pohonu všetkých kolies môže spolupracovať s ďalšími systémami aktívnej bezpečnosti: protiblokovacím systémom bŕzd ABS, protipreklzovým zariadením ASR, elektronickou uzávierkou diferenciálu EDS a stabilizačným systémom ESP. Napríklad elektronická kontrolná jednotka, ktorá ovláda Haldex, odpojuje spojku hneď ako sú aktivované brzdy, aby pomohla ABS ku správnej funkcii, tiež odpojuje spojku pokiaľ je zatiahnutá ručná brzda, a tak dovoľuje otočky za pomoci ručnej brzdy. Výhoda spojky Haldex je, že zachová obvyklý pocit z jazdy vozidla s predným pohonom. Ak porovnáme daný systém s medzinápravovým diferenciálom Torsen je jasné, že sa jedná viac o reakčný ako preventívny systém. Torsen totiž funguje stále aj v normálnych podmienkach, a tým predchádza šmyku skôr, než by skutočne nastal. Systém Haldex sa však stále zdokonaľuje a na trhu je aktuálne jeho 4. generácia.

 

Oproti predchádzajúcim generáciám prináša principiálnu zmenu pohonu všetkých kolies. Hlavnou novinkou a teda aj zmenou oproti predchádzajúcej generácii je plne proaktívna funkcia. Nefunguje (neriadi sa) výhradne na základe rozdielu otáčok predných a zadných kolies, teda začínajúcim prešmykom. Zdrojom sily v prípade IV. generácie je elektrické hydraulické čerpadlo s tlakovým zásobníkom. Riadi sa senzormi ABS a prerozdeľovaním sily (krútiaceho momentu) medzi jednotlivými kolesami, čím dokáže prípadným problémom so stratou adhézie do značnej miery predchádzať.  Spojka Hladex 4. generácie rozdeľuje trvalo 90% na prednú nápravu a 10 % na zadnú, avšak systém je technicky schopný preniesť buď na prednú alebo zadnú nápravu 100 % krútiaceho momentu – LSC (reálne ale zbytkový hnací moment rádovo v jednotkách % ostane vždy). Inými slovami povedané, aktuálne prevedenie nespína zadný pohon len pri preklze kolies, ale elektronika predvída situácie dopredu a napríklad pri rozjazde a brzdení prítlak medzinápravovej spojky aktívne riadi. Rozjazd aj pri razantnom stlačení plynového pedálu znamená rozjazd všetkými kolesami v zábere, bez čakania na preklz. Taktiež je výrazne nápomocné elektronicky riadené uzatváranie zadného diferenciálu viskóznou spojkou eLSD, pomocou ktorej systém dokáže preniesť až 85% sily na jednotlivé zadné koleso. Podobne funguje aj prerozdelenie na prednej náprave a systém tak dokáže technicky presunúť až 85 % na ktorékoľvek koleso.

Ako vidíme, systém sa stále zdokonaľuje a funkčne sa pomaly začína doťahovať na čisto mechanické spôsoby pohonu oboch náprav (Audi, Subaru). Naviac pridáva nižšiu energetickú náročnosť, nižšiu cenu a pomerne nenáročnú údržbu, pri zachovaní veľmi slušnej spoľahlivosti. Na obrázkoch v článku je spojka Haldex zobrazená v reze a princíp jej fungovania. 

 

Zdroj: https://www.autorubik.sk/clanky/ako-funguje-spojka-haldex