Máte problém s nadmerným opotrebovaním žiaroviek ?

11.11.2011 00:00

 

Vo vozidle napätie kolíše a nie každý výrobca automobilov tomuto problému venuje pozornosť.
Odporové napätie sa montuje pred žiarovky a jeho
funkciou je tlmiť vplyvy kolísavého napätia na žiarovky
a tým predlžiť životnosť žiaroviek.

Odporové vedenie pred žiarovku H7