Montáž a demontáž autobatérie do vozidla

11.11.2011 00:00

 

 

Demontáž:

 

Vypnúť vozidlo a všetky elektronické zariadenia.

Autobatériu neotáčajte hore nohami ani ju netreba extrémne nakláňať – vzhľadom k tomu, že obsahuje tekutý žieravý obsah. Chráňte oči a kožu.

 Pri demontáži autobatérie odpájame najskôr vývod a pri zapájaní je to opačne zapájame ho až nakoniec.

Najprv treba odpojiť záporný pól, až potom kladný!!!

 

 

Montáž:

 

 Dobre očistiť miesto pre uloženie autobatérie.

 Autobatériu treba poriadne upevniť, ale treba dbať aby nedošlo k deformácií a poškodeniu.

 Póly a svorky očistite, ale nepoškriabte ostrým náradím !!!

Svorky aj póly autobatérie by mali byť čisté a zapadnúť do seba celou plochou, aby bol spoj dobre vodivý.

Pri montáži novej autobatérie treba dbať o správnu polaritu. Kladný kontakt je o niečo silnejší než záporný.

Obidva póly by mali byť viditeľne označené, takže by nemalo dôjsť k omylu. + / -

Najprv treba pripojiť kladný pól a potom záporný pól / kostru.

Dbajte nato, aby sa autobatéria nezapojila opačne, inak by došlo k poškodeniu elektroniky vozidla !!! 

 

 

 

Skontrolujte hladinu elektrolytu vo vašej batérii 

 

to je úplný základ toho, čo môžete pre svoju batériu urobiť. To znamená pekne odskrutkovať všetky uzávery. Všetky pláty by mali byť správne ponorené úplne celé v hladine elektrolytu. V prípade že nie, dolejte destilovanú vodu. V prípade, že dolievate väčšie množstvo, odporúča sa tak urobiť pred jazdou. Nezabudnite na to, aby ste pri práci použili aspoň ochranné rukavice, a tí zodpovednejší aj ochranné okuliare. Elektrolyt je totiž zdraviu nebezpečný.Tak ako dôležitý je elektrolyt, tak je dôležitá aj jeho hustota. Tá sa kontroluje hustomerom – ten vám spoľahlivo odhalí stav nabitia vašej baterky.

 

 

 

Dbajte aj na čistotu v samotnom motorovom priestore

 

tam býva baterka väčšinou umiestnená. Očistite svorky o hrdze, tá len kladie väčší odpor elektrickému prúdu a tým len zbytočne baterku oslabuje. Miesto uloženia batérie z času na čas vyčistite mäkkou handrou. Na póloch batérie sa môže objaviť biely povlak – ide o výsledok procesu zvaný oxidácia – a jeho následok by mal byť vami odstránený. Pri odpájaní baterky od vozidla pritom dbajte na nasledujúce poradie – najprv odpojte mínusový kábel (uzemnený), až potom plusový. Pri zapájaní postupujte opačne. Po veľmi chladnej zimnej noci ostáva batériám cca 40% ich maximálnej kapacity – a to môže byť pre ranný štart dosť málo. Aby ste baterke odľahčili čo najviac, nepoužívajte pri ranných štartoch elektrospotrebiče v aute – vyhrievanie sedadiel, zadných okien a pod. – to všetko môžete zapnúť až po naštartovaní motora.

 

 

Vaša starostlivosť o baterku by mala byť o to väčšia, čím kratšie úseky jazdíte

 

na nich totiž baterka od alternátoru nedostane „späť“ toľko aby sa dobila. A samozrejme dôležitým faktorom pre intenzitu údržby je aj vek baterky – vo všeobecnosti môžeme povedať, že životnosť bateriek je cca 6 rokov.

 

 

Nezabúdajte na tú skutočnosť, že baterky sú veľmi „zradné“

 

jeden deň budete štartovať svoje auto akoby bola nová, ale už zajtra ráno na aute nemusíte zapnúť ani rádio... Veľa šťastia priatelia!

 

Ako pripájať štartovacie káble

 

Prepojíme medzi sebou autobatérie alebo svorky pre dobíjanie najprv čiernym káblom ( mínus na mínus poprípade mínus na kostru vozidla ) .

Druhý kábel červený pripojíme na plus autobatérie vozidla, ktorého motor štartujeme a plus vozidla, ktoré ideme dobíjať. Treba dávať pozor aby nedochádzalo k slabému kontaktu, pretož efekt dobíjania by bol veľmi neefektívny.

Je potrebné dávať pozor, aby sa tieto 2 vozidlá nedotýkali počas celého nabíjania

Motor vozidla, z ktorého berieme prúd, nemusí pracovať počas prepájania káblov. Je potrebné, aby vozidlo bolo naštartované a držať ho trochu vo zvýšených otáčkach v čase keď dochádza k nabíjaniu.