Možné poruchy a kontrola lambda sondy

11.11.2011 00:00

 

 

 

 Funkčnosť sondy by sa mala preverovať cca. každých 30 000 km, pretože podlieha starnutiu a opotrebovaniu. Pri preverovaní lambda sondy je potrebné pozrieť aj na riadiacu jednotku a kabeláž. Vizuálne treba skontrolovať všetky spojovacie vedenia, konektory a samotné teleso sondy. Rovnako ochranný kryt pokiaľ je poškodený môže napovedať zlý stav.
Pokiaľ pri opakovanom studenom štarte motor zle chytá a z výfuku cítiť benzín, je to typický príznak zlej lambda sondy. Rovnako sprievodným javom je vyššia spotreba, rýchlejšie opotrebovanie a ničenie katalyzátora.
Ak nefunguje správne regulácia lambda sondy, často sa stáva, že problém je v zapaľovaní alebo v niektorom z čidiel motoru, preto je nutné spraviť kompletnú diagnostiku. Pri kontrole sondy treba mať úplnú istotu, že problém skutočne nie je v zapaľovaní, inak diagnostikovanie lambda sondy bude chybné.

 

Čo je to Lambda sonda a ako funguje?

Lambda sonda, tiež označovaná ako kyslíková sonda je snímač prítomnosti kyslíka vo výfukových plynoch. Ide o elektrochemický člen, ktorý na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Jeho výstupná hodnota sa mení v závislosti od obsahu kyslíka vo výfukových plynoch. Lambda sonda je teda kľúčovou súčiastkou katalytickej regulácie. Pomocou Lambda sondy vytvára riadiaca elektronika čo najoptimálnejší pomer benzínovej zmesi na spaľovanie. Je podlhovastého – fľaškovitého tvaru a aktívna časť tzv. pevný elektrolyt je zhotovený vo forme keramického materiálu.