Prísada - aditívum pre hydraulické zdvihátka Liqui moly Hydro –Stössel-Additiv

Akčná ponuka
Kód produktu: AD9447
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €
Dostupnosť: Na zavolanie: 0905 638 309

PRÍSADA PRE HYDRAULICKÉ ZDVIHÁTKA

Hydro –Stössel-Additiv

Prísada pre obnovenie funkcie ventilov hydraulických zdvihákov: Prípravok tlmí hlučnosť ventilov hydraulických zdvihákov a prispieva k ich optimálnej funkcií. Je vhodný pre použitie v benzínových aj dielových motoroch. Zároveň čistí ventily a olejové vedenia. Bol testovaný aj na motoroch s turbodúchadlami a katalyzátormi.

Návod na použitie: prísadu je možné pridať do motorového oleja kedykoľvek v priebehu jeho životnosti. Znáša sa so všetkými bežnými minerálnymi olejmi. Účinok prísady sa prejaví sa až po niekoľkých hodinách prevádzky. Obsah dózy 300 ml postačí až na 6 l motorového oleja. Nepoužívať v motocykloch s mokrou spojkou!

Skladovať v originálnom uzatvorenom obale v suchom prostredí mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty, oddelene od potravín. Horľavá kvapalina IV. triedy. používajte v súlade s určením výrobku. Zabráňte kontaktu prípravku s pokožkou a očami, ako aj zložkami životného prostredia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií odbornému užívateľovi na požiadanie. Obsahuje >=30% alifatických uhľovodíkov, >=15% <30% aromatických uhľovodíkov.

Likvidujte v súlade so zákonom o odpadkoch ako nebezpečný odpad.

Objem: 300 ml