Silikónový sprej - antikorózny, mazací a ochranný prostriedok - 300ml

Akčná ponuka
Kód produktu: AD9474
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €
Dostupnosť: Na zavolanie: 0905 638 309

SILIKÓNOVÝ OLEJ

Antikorózny, mazací a ochranný prostriedok

Profesionálny silikónový olej s antikoróznymi účinkami na mazanie malých mechanizmov a ochranu gumových a plastových dielov. Obnovuje a regeneruje gumové a plastové diely. Zabraňuje zlepeniu gumových dielov a popraskaniu vplyvom starnutia a oxidácie. Nenahraditeľný pri zachovaní malých mechanizmov, ako zámky, pánty, reťaze, bežce, ozubené kolesá, remene. Odstraňuje škrípanie a vŕzganie. Chráni kontakty a elektrické spoje pre oxidáciou.

Návod na použitie:

Pretrepte nádobu. Naneste na prípravok na ošetrovaný povrch alebo do vnútra mechanizmu, pomocou aplikátora, neutierajte. Ak je to nutné, opakujte postup.

 

UPOZORNENIE:

R12 Mimoriadne horľavý. R38 Dráždi pokožku. R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. S2 Uschovávajte mimo dosahu detí. S16 uschovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. S23 nevdychujte aerosóly. S29 Nevypúšťajte do kanalizácie. S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

Obsahuje: propán, EC 200-827-9, EC 203-448-7; benzín (ropný), hydrogenovaný, ľahký, EC 265-515-9.

Tlaková nádoba: chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. neprepichujte a nespaľujte, a to ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety.

 

Obsah: 300ml