Súprava pre meranie chladiacich zmezí

Kód produktu: AD3502
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €
Dostupnosť: Na zavolanie: 0905 638 309

Súprava pre meranie chladiacich zmezí

Postup merania:

Do násosky nasajeme taký objem meranej kvapaliny, aby hustomer v násoske voľne plával. V mieste, kde sa povrch meranej kapaliny dotýky stonky, odčítame údaj na stupnici. Údaje na stupnici zodpovedajú hustote pri 20 C