Utesňovač chladiča Radiator Stop Leak

Kód produktu: AD4203
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €
Dostupnosť: Na zavolanie: 0905 638 309

 Produkt najvyššej akosti na utesňovanie chladičov. Účinkuje ihneď.

Môže byť použitý do všetkých typov chladičov a zmiešaný so všetkými druhmi chladiacich kvapalín, taktiež s kvapalinami najnovšieho typu “long life”.

Produkt nezabraňuje cirkulácii chladiacej kvapaliny. Na objem 10 litrov.